Storfangst 

Du lever godt hos oss

22 kilos stamfisk til vårt klekkeri, oktober 2014

Bilder fra Instagram: laksefiske og matbilder